Obaveštenja i takmičenja

Konkurs za organizaciju turnira liga za Regionalnu Ligu A i B, Drugu Ligu Žene, Regionalnu Ligu Žene

Konkurs za organizaciju turnira liga za Regionalnu Ligu A i B, Drugu Ligu Žene, Regionalnu Ligu Žene

Tehničko-takmičarska komisija STSCS RASPISUJE Konkurs za domaćine organizatore ligaškog turnirskog takmičenja prolećnog dela prvenstva za takmičarsku 2019 / 2020.g. koja su predviđena Kalendarom za Regionalnu Ligu A, Regionalnu Ligu B, Drugu Ligu Jug Žene, Regionalnu Ligu Žene 14., 15., 28., i 29. marta 2020. godine.

Minimalni uslovi za organizaciju takmičenja su propisani Pravilnikom o organizaciji takmičenja:
1.- Za organizaciju Pojedinačnog prvenstva STSCS za Seniore-ke; Juniore-ke; Kadete-kinje i Mlađe kadete-kinje: 1. i 2. otvorenog pojedinačnog turnira za mlađe kadete-kadetkinje:
– sportska sala sa minimum 6 – 8 stolova; (svi stolovi moraju biti iste marke odobrenih od ITTF, upisati marku stolova);
– sva borilišta moraju biti minimum dimenzije 10 x 5 m;
– sva borilišta moraju biti ograđena ringovima;
– pored stolova u borilištima mora imati sudijske stočiće,ispravne mehaničke brojače,korpice za peškire, brisače za patike;
– pristojne mokre čvorove;
– ozvučenje-razglas u Sali;
– izrada i izdavanje Biltena na prvenstvu;
– osvetljenje iznad površine za igru minimum 400 Luhsa,
– temperatura u sali minimum 14 stepeni C;
– organizator je dužan da rezultate takmičenja evidentira i dostavi u pisanom i elektronskom obliku na obrascima koje propisuje TTK.
2.- Za organizaciju Ekipnih prvenstava za Juniore/ke, Kadete/kinje, Mlađe kadete/Ml.kadetkinje:
– sportska sala sa minimum 4 – 6 stolova; (svi stolovi moraju biti iste marke odobrenih od ITTF, upisati marku stolova);
– sva borilišta moraju biti minimum dimenzija 10 x 5 m;
– svi ostali minimalni uslovi iz stava 1;
3.- Za organizaciju TOP-12:(IGRA SE DVA DANA,SUBOTA-PO PODNE I NEDELJA PRE PODNE):
– sportska sala sa minimum 6 stolova; (svi stolovi moraju biti iste marke odobrenih od ITTF, upisati marku stolova);
– sva borilišta moraju biti minimum dimenzija 10 x 5 m;
– svi ostali minimalni uslovi iz stava 1;
Za prvenstva pod tačkom 2. i 3. Prednost će imati organizatori za obe kategorije.
4. Osim navedenih minimalnih podataka klubovi mogu da dostave i informcije i o ostalim neobveznim pogodonostim koje obezbeđuju za učesnike turnira kao što su: dodatni podaci o Sali, smeštaj, ishrane i osveženja tokom turnira.
5. Organizator takmičenja u Obavezi je da obezbedi troškove sudija,vrhovnog sudije i rukovodstva takmičenja a po Pravilniku i Odlukama UO STSCS.
6.- Po Odluci TTK o dodeli organizacije prvenstva (takmičenja), sa organizatorima sklopiti Ugovor o ispunjenju minimum obaveza (uslova) za organizaciju takmičenja.
7.- Sva takmičenja dodeliće se organizatorima isključivo po odredbama Pravilnika o organizaciji takmičenja, a za neispunjenje prihvaćenih Uslova primenjivaće se odredbe Pravilnika o organizaciji takmičenja.
Rok za dostavljanje isključivo pisanih i overenih Zahteva (kandidatura) do 10. marta 2020. g.
Prijave za organizaciju takmičenja dostavljaju se na adresu Tehničko-takmičarske komisije.

e-mail: vasilije.ttk.stscsr@gmail.com
Zakasneli i nepotpuni Zahtevi NEĆE SE RAZMATRATI.

Predsednik TTK STSCS
Vasilije Miletić

Visits: 248
Total: 152868
Total Page Visits: 258 - Today Page Visits: 2