Dokumenta Obaveštenja i takmičenja

Početak takmičenja u ligama STSS 09.06.2020.

Poštovani članovi STSS,

U skladu sa Naredbom ministra zdravlja br. 512-02-9/35/2020-01 od 28.5.2020. koja je stupila na snagu 1.6.2020. I tumačenjem naredbe od strane nadležnih u Ministarstvu omladine I sporta, nastavljaju se takmičenja u ligama STSS, na osnovu odluke IO STSS od 21. maja 2020. godine.

Naredbom ministra zdravlja se utvrđuje da u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnosena dezinfekciju I sanitarno-tehničke I higijenske uslove.

Na utakmicama ne možebiti prisutno više od 50 lica.

Na ulazu za publiku na utakmicama mora biti istaknuto obaveštenje o maksimalnom broju lica koja mogu da prisustvuju utakmici.

Domaćin utakmice je dužan da obezbedi da rastojanje između prisutnih lica iznosi najmanje jedan metar.

Molim klubove da dostave termine igranja utakmica i da zapisnike sa utakmice neizostavno dostave odmah po završetku.

S obzirom da smo informaciju od ministarstva dobili u poslednji čas, sve utakmicekojesu predviđene za sutra, 10. jun, se igraju po rasporedu na sajtu STSS, ukoliko klubovi mogu da organizuju termine u salama I ekipe.

U slučaju da se utakmica ne može odigrati 10.juna, klubovi su dužni da je odigraju najkasnije do srede 17. juna.

Utakmice za 13.-14. juni 20.-21. jun se igraju po rasporedu u prethodnoj objavi na sajtu STSS.

Molim sve da informacije o terminima odmah dostave elektronskom poštom.

komesar za takmičenja STSS

Predrag Milićević

Obaveštenje komesara za takmičenja STSS Predraga Milićevića.

Visits: 444
Total: 343650
Total Page Visits: 398 - Today Page Visits: 1