Dokumenta

Na osnovu članova  25 i 30 statuta STSCS, predsedništvo Stonoteniskog saveza centralne Srbije objavljuje:

 P O Z I V 

 za Redovnu sednicu skupštine STSCS 

Saziva se Redovna  sednica Skupštine STSCS koja će se održati dana  28.04.2021. god. sa početkom u 16 časova u Boru ul. Nade Dimić bb. (Hotel „Albo“ – sala za sastanke).

Za sednicu Skupštine STSCS predlaže se sledeći dnevni red:

1. Izbor radnih tela skupštine:

-Predsedništvo

-Verifikaciona komisija

-Zapisničar

2. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice skupštine STSCS

3. Donošenje odluke o usvajanje izveštaja o radu STSCS za 2020.

4. Donošenje odluke o usvajanje finansijskog izveštaja za 2020. godinu.

5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja NO STSCS

6. Usvajanje ostavke člana predsedništva – Dimitrijević Željka

7. Usvajanje ostavke predsednika NO – Lazić Bobana

8. Izbor i dopuna članova Upravnog i Nadzornog odbora STSCS

9. Razno  

Sednicu skupštine STSCS saziva se obljavljivanjem ovog poziva na internet stranici Saveza, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine.Takođe na sajtu se objavljuje Punomoćje koje zastupnici klubova popunjavaju, potpisuju i overavaju pečatom kluba.

Članovi skupštine se pozivaju da svoje diskusije po navedenim tačkama dnevnog reda dostave elektronskim putem na adresu elektronske pošte STSCS sscscentralnesrbije@gmail.com najkasnije do 21.04.2021.

Predsedništvo STSCS

Predsedavajući, Srđan Stević

punomoćje

Visits: 896
Total: 274176
Total Page Visits: 309 - Today Page Visits: 1